Projekt 14030 Pågående Jord-strukturinverkan vid vibrationer i Byggnader med pålfundament

Projekttid

Sammanfattning

När tunga fordon färdas på spår eller väg generas vibrationer i marken som i sin tur ger upphov till vibrationer i närliggande byggnader. Dessa vibrationer kan utgöra stora komfortproblem för människorna som vistas i byggnaden. Detta är ett växande problem i Sverige eftersom man vill bygga alltmer i närheten av järnvägsspår. För att kunna förutse vibrationerna i byggnader är överföringen av vibrationer mellan marken och fundamentet avgörande. I Sverige förekommer ofta mjuka lerjordar ovanpå berg. Under sådana jordförhållanden används ofta spetsbärande betongpålar för grundläggning.

Projektet kommer studera ett testfundament med verkliga dimensioner. Omfattande geotekniska undersökningar och dynamiska tester för att bestämma impedanserna för både pålarna och fundamentet genomfördes i ett tidigare projekt. Ytterligare tester genom att applicera impuls och harmoniska krafter 10 och 20 m från fundamentet kommer att utföras och numeriska FE modeller kommer att implementeras. Projektet kommer att leda till:

• En bättre fysisk förståelse av överföringen av vibrationer från marken till fundamentet.
• En metod för att upprätta en FE modell av jorden och fundamentet för att förutse vibrationer i fundamentet på grund av närliggande trafik.
• Kvalitativ information om hur överföringsfunktionen mellan den fria marken och fundamentet varierar för olika dimensioner av fundament.
• Preliminära rekommendationer som kan användas för att hantera markvibrationer när man ska bygga nära en järnväg.

Projektansvarig
  • Skanska AB
Projektledare
Relaterade projekt