Projekt 11814 Avslutat En industriell tillverkningsprocess och organisation för ett modernt industriellt byggande

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

Forskning vid KTH. Målet med forskningsprojektet var att beskriva en arbetsorganisation och process för ett modernt industriellt byggande som hanterar konfigurering och tillverkning av produkter för ett rationellt montage.

Slutredovisningen utgörs av licentiatuppsatsen "En företagsmodell för modernt industriellt byggande", Robert Gerth, KTH (104 sidor och bilagor).


Projektansvarig
  • NCC Construction Sverige AB/Sverker Andreasson
Projektledare
Relaterade projekt