Projekt 11963 Avslutat Lågenergihus i trä - Symbios mellan industriell småhusproduktion och energieffektivitet

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

Forskning vid LTH. Projektet var en förstudie som kommer att följas av leda till ett doktorandprojekt.

Doktorandprojektet syftar till att koppla energieffektivitet hos trähus till industriella tillverkningsprocesser. Detta görs genom att utreda moderna förutsättningar till industriell tillverkning och till effektiv energianvändning, samt genom att systematisera och beskriva resultaten. Med industriell tillverkning avses integrerade industriella processer med standardiserade lösningar och tekniska plattformar, där byggplatsen blir montageplats. Avseende energieffektivitet kommer projektet inriktas mot lågenergihus utan konventionella värmesystem. Ansatsen är att se bortom de lösningar som tillämpas i dagens satsningar på energieffektiva hus. Stor vikt kommer därför att läggas vid kartläggning av den internationella forskningsfronten avseende tekniska lösningar för energieffektivitet.

Projektansvarig
  • NCC Construction Sverige AB
Projektledare
Relaterade projekt