Projekt 12050 Avslutat Solel - ett tillämpat solcellsprogram om teknik, marknad och utveckling

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

SolEl-programmet är ett tillämpat FoU-program för solcellssystem. Programmet har drivits i olika etapper i drygt tio år och ett omfattande nätverk har byggts upp kring programmet. Programmet utgör navet i Solcellssverige och är en viktig plattform för dialog mellan bygg- och fastighetssektorn, myndigheter, solcellsbranschen samt energiföretag. Verksamheten finansieras till 40 % av Energimyndigheten och till 60 % av näringslivet.

Deltagande i SolEl-programmet ger en god insikt i viktiga frågor inom solcellsområdet nationellt och internationellt. Verksamheten omfattar teknik- och marknadsbevakning, uppföljning och utvärdering, tekniska utvecklings- och utredningsprojekt samt informationsspridning. Ett flertal av programmets projekt är av utåtriktad karaktär där det tydligt framgår att programmets finansiärer engagerar sig aktivt inom solcellsområdet. SolEl-programmet har en viktig roll för att stödja den svenska solcellsmarknaden genom exempelvis olika typer av informationsinsatser och utarbetande av nationella guidelines för exempelvis installation och montering.

Slutredovisningen utgörs av rapporten "SolEl-programmet 2008-2011" (86 sidor) sammanfattar programmets verksamhet under perioden.

Projektansvarig
  • NCC Construction Sverige AB
Projektledare
Relaterade projekt