Projekt 12638 Avslutat SolEl-programmet 2012-2015

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport
Webbplats

Sammanfattning

SolEl är ett tillämpat program för forskning och utveckling som bidragit till att den svenska marknaden för solceller expanderat från små nischmarknader till att nu installeras i allt högre takt.

Målet med de projekt och studier som programmet bedriver är att öka användningen av solceller, att främja svenskt näringsliv och att bygga och sprida kunskap om solcellsanläggningar.

Slutredovisningen utgörs av "Slutrapport för SolEl-programmet - syntesartiklar och resultatblad" (55 sidor).

Projektansvarig
  • NCC Construction Sverige AB
Projektledare
Relaterade projekt