Projekt 13472 Avslutat Digitalisering av EPD för asfaltbeläggningar

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport
Artiklar
Informationsblad

Sammanfattning

När det gäller klimatpåverkan från asfalt saknas enhetlig kravställning hos beställare inom anläggningsbranschen när det gäller beräkning, rapportering, optimering och uppföljning av klimatpåverkan från asfalt.

Rapporten "Digitalisering av EPD för asfaltbeläggningar" har tagits fram för att skapa konsensus bland svenska asfalttillverkare, beställare och råmaterialtillverkare om hur miljövarudeklarationer, EPD:er, ska användas för att verifiera miljöpåverkan från asfalt på ett likartat och jämförbart sätt.

Slutredovisningen utgörs av rapporten "Digitalisering av EPD för asfaltbeläggningar", Larissa Strömberg, NCC.

Projektansvarig
  • NCC Sverige AB
Projektledare