Projekt 11734 Avslutat Omgivningspåverkan vid installation av slitsmurar

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport
Informationsblad

Sammanfattning

Projektet gjorde en kartläggning av omgivningspåverkan vid installation av slitsmurar. I projektet studerades jordens förändringar och rörelser under installationen både praktiskt och teoretiskt. Vidare studerades vilka parametrar som påverkar omgivningseffekterna mest samt hur väl påverkningarna kan förutsägas.

Slutredovisningen sammanfattas i rapporten "Omgivningspåverkan vid installation av slitsmurar", Tara Wood, NCC (7 sidor).

Projektansvarig
  • NCC Construction Sverige
Projektledare
Relaterade projekt