Projekt 9088 Avslutat Brottsförebyggande åtgärder på byggarbetsplatsen

Projekttid

Sammanfattning

Syftade till att motivera till ökade brottsförebyggande insatser, se över rutiner för skydd av material, maskiner och annan utrustning, kartlägga och beskriva möjligheter till märkning samt utveckla förslag till checklistor för användning vid kontakt med myndigheter och försäkringsgivare då brott inträffat. Resulterade i en Stöldskyddshandbok för byggarbetsplatser och uthyrningsföretag. Samarbete med FoU-Väst.

Projektansvarig
  • Hyrmaskiner Gbg AB
Projektledare
  • Sune Almqvist
Relaterade projekt