Projekt 12829 Avslutat Gemensam företagsportal

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

Inom ramarna för BEAst gjordes det 2010 en studie (SBUF 12383) om e-upphandling som även inkluderade former för ett gemensamt leverantörsregister.

Nu finns det en samsyn bland en grupp intressenter och därför genomfördes en fördjupad förstudie (föreliggande projekt) om en gemensam företagsportal med uppgifter om leverantörer till branschen, men också uppgifter om köparna till nytta för leverantörsledet.

Syftet med en sådan portal är att förenkla administrationen, får bättre underlag för upphandlingar, minska antalet fel genom bättre kvalitet i grunddata samt inte minst att branschen skulle få ett verktyg för att stävja svart arbetskraft och kriminalitet. Den sista punkten är samordnad med säkerhetsansvariga på vissa av de större entreprenörerna.

Målet med studien var att tillhandahålla ett beslutsunderlag med tillhörande rekommendation för de som ska ta beslut om ett eventuellt införande av en gemensam företagsportal för byggsektorn. För att en tjänst ska kunna rekommenderas ska det finnas förutsättningar att infria följande grundläggande målsättningar:
- att öka den administrativa effektiviteten, hos både köpare och säljare, genom att förmedla och validera grunduppgifter om kund- och leverantörsföretag
- att via korrekta validerade grunduppgifter uppnå kvalitativa effekter
- att uppnå strategiska mål som bättre underlag för prekvalificering och enklare tillgång till uppgifter om potentiella leverantörer
- att genom kontrollfunktioner stävja användandet av svart arbetskraft och ekonomisk brottslighet
- att kunna tillhandahålla ett effektivt verktyg som passar såväl små som stora företag i sektorn.

Slutredovisningen utgörs av rapporten "Företagsportal för samhällsbyggnadssektorn - En förstudie om förutsättningarna för en gemensam branschportal", Peter Fredholm, BEAst (56 sidor med bilagor).

Projektansvarig
  • Svevia AB
Projektledare
Relaterade projekt