Projekt 12485 Avslutat Undvik fel och fällor vid byggtorkning

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport
Bilagor & fördjupningsmaterial
Informationsblad

Sammanfattning

Befintliga kunskaper i olika rapporter (bland annat licentiatuppsatsen "Verktyg för optimering av byggtorkning", Peter Brander, LTH) har lyfts fram och sammanställts till ett verktyg för optimering av byggtorkning. Nödvändig uttorkning för bästa resultat har kopplats ihop med optimalt utnyttjande av energi. Tydliga råd har sammanställts i ett informationshäfte och på planscher för att ge lättillgänglig kunskap och insikt om nyttan av byggtorkning i olika skeden.

Slutredovisningen utgörs av handboken "Byggtorkning", Peter Brander, Skanska (30 sidor).

Projektansvarig
  • Skanska Sverige AB
Projektledare
Relaterade projekt