Projekt 13690 Avslutat Förstudie av Affärsutveckling tjänster - Poddar

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport
Artiklar

Sammanfattning

Den del vi kunnat analysera har visat på att antingen lyssnar man mycket kort eller på hela podden. Utan att kunna bekräfta detta vetenskapligt är en tes att vissa lyssnare provlyssnar och ser att det kanske inte är intressant för dem, varför de stänger av. Medan de som har intresse i ämnet lyssnare till slutet.

Intentionen var att göra åtta avsnitt för denna utvärdering. Dock har åtskilligt merarbete och produktionstiden inte tillåtit att vi inom budget kunnat tagit fram mer än fyra avsnitt. Det är ändå innehållsmässigt och kvalitetsmässigt gott nog urval för att kunna göra en första analys av lyssnarintresset.

Antalet lyssnare är totalt 566 personer. Flera lyfter potentiella ämnen för eventuellt kommande avsnitt. En annan vanligt förekommande idé är att kunna spela in i byggmiljö ute på arbetsplatser. Detta framkom även under inspelningen men inte varit i budget eller teknik möjligt inom ramen för förstudien.

Vid rundfrågning bland målgruppen sades att de som brukar lyssna på pod tycker det här är en bra idé och ser möjligheten att under till exempel bilfärd få till sig det senaste inom branschen. 25-30 minuter anses som en normal längd på en pod men vissa lyssnare kan tänka sig längre avsnitt när ämnet är intressant. Intressant synergi inom installatörsföretagen är att man överväger att ta upp pod som distributionskanal under avtalsrörelsen våren 2020.

Projektansvarig
  • Installatörsföretagen
Projektledare