Artikel Förstudie Installationspodden

Publicerad

Möjligt sätt att nå ut till installatörer som är på språng.
Projektet har genom ett pilotprojekt med uppföljande studie tittat på möjligheterna till påverkande utbildningsarbete för branschens utveckling genom ljudfiler i from av pod.

Användandet av pod och lyssnandet på radio är utbrett bland landets installatörer. Dock saknades studier och erfarenhet av mediet som kommunikationsform inom branschen och graden av påverkan för att skapa förändring och/eller förändringsvilja.

Målet för denna detta pilotprojekt var att utröna om mediet pod kan ha ett inflytande och attraktivitet på målgruppen och därigenom bidra till ökad förändringsvilja.

Projektet har mätt:

- lyssningsfrekvens
- Antal lyssnare
- Tid Per lyssning
- Attityd

Pilotprojektet genomfördes genom att på kostnadseffektivt sätt skapa en pod i sex-åtta avsnitt. För utvärderingens relevans krävdes en mindre serie avsnitt för att kunna mäta återkomstfrekvensen. Ljud och produktion var av professionell kvalitet.


Kontakt