Projekt 11091 Avslutat Incitament för att främja teknikutveckling vid upphandling av drift ochunderhåll.

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

Forskning vid KTH inom CDU (Centrum för forskning och utbildning i drift och underhåll av infrastruktur). Har syftat till att utveckla en modell för drift- och underhållsentreprenader som främjar teknikutveckling. Samfinansiering med Vägverket och Banverket.

Redovisningen utgörs av licentiatuppsatsen "Incentives to Innovations in Road and Rail Maintenance and Operations", Torbjörn Stenbeck, KTH (146 sid).

Projektansvarig
  • NCC
Projektledare
Relaterade projekt