Projekt 11659 Avslutat Incitament för att främja teknikutveckling vid upphandling av drift och underhåll - etapp 2

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

Forskning vid KTH inom CDU (Centrum för forskning och utbildning i drift och underhåll av infrastruktur). Syftade till att utveckla en upphandlings- och kontraktsuppföljningsmodell för drift- och underhållsentreprenader som främjar teknikutveckling. Samfinansiering med Vägverket och Banverket.

Projektet slutredovisas i doktorsavhandlingen "Promoting Innovation in Transport Infrastructure Maintenance", Torbjörn Stenbeck, KTH (32 sidor och bilagor).

Projektansvarig
  • NCC AB
Projektledare
Relaterade projekt