Projekt 14268 Pågående Kostnadseffektiv utformning av brandskydd för batterilager i byggnader

Projekttid

Sammanfattning

Batterilager i byggnader har många fördelar och det blir vanligare att sådana installationer föreslås och utreds i både nya och befintliga byggnader. För sådana batterilager släpar dock regelverket, vilket gör att t.ex. brandskyddskrav/rekommendationer varierar beroende på var i landet som en installation genomförs. Det pågår olika forsknings/utvecklingsinitiativ för att minska sådana problem/osäkerheter men en pusselbit som fortsatt saknas är att holistiskt studera hur olika krav skulle kunna samverka för att nå en så kostnadseffektiv lösning som möjligt. Det här projektet avser att utvärdera hur brandskydd i batterilager kan utformas så kostnadseffektivt som möjligt i samverkan med andra viktiga och kostnadsdrivande kravställningar, så som strålnings- och ventilationskrav. I projektet ingår en intervjudel med fastighetsägare med frågor kopplat till motiv för batterival, tidigare erfarenheter av brandskydd för energilager, etc.

Projektansvarig
  • Einar Mattsson Projekt AB
Projektledare
Relaterade projekt