Projekt 11014 Avslutat Konservering av gotländsk sandsten

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

Forskning vid Göteborgs Universitet inom det nationella forskningsprogrammet Naturliga material med inriktning mot Miljö- och Kulturvård. Har omfattat studier av vittringsprocesser av sandsten i nordiskt klimat. Syftade till att definiera vittringens orsaker och mekanismer samt verifiera och utvärdera nuvarande konserveringsåtgärder. Samfinansiering med KK-stiftelsen.
Resultatet redovisas i licentiatuppsatsen Conservation of Gotland Sandstone, Overview of Present Situation and Evaluation of Methods Applied (50 s exkl bilagor) samt den tillhörande populärvetenskapliga sammanfattningen på svenska, Malin Myrin, Göteborgs Universitet,

Projektansvarig
  • Reinhold Bygg Stockholm
Projektledare
  • Marie Klingspor Rotstein
Relaterade projekt