Projekt 11533 Avslutat Konservering av gotländsk sandsten

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

Forskning vid Göteborgs Universitet inom det nationella forskningsprogrammet Naturliga material med inriktning mot Miljö- och Kulturvård. Projektet omfattade studier av vittringsprocesser av sandsten i nordiskt klimat. Syftet var att att definiera vittringens orsaker och mekanismer samt verifiera och utvärdera nuvarande konserveringsåtgärder. Samfinansiering med KK-stiftelsen.

Resultatet redovisas i doktorsavhandlingen "Conservation of Gotland Sandstone, Overview of Present Situation and Evaluation of Methods Applied" samt den tillhörande populärvetenskapliga sammanfattningen på svenska, Malin Myrin, Göteborgs Universitet.

Projektansvarig
  • Skanska Ombyggnad
Projektledare
Relaterade projekt