Projekt 11502 Avslutat Verifiering av rationaliseringseffekter inom Anläggning Drift och Underhåll vid införande av mobilt verksamhetssystem

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

I ett tidigare SBUF-projekt (11219) påvisades stora rationaliseringsmöjligheter för byggbranschen genom införande av mobila verksamhetssystem. Syftet med detta projekt var att i ett pilotförsök utvärdera de ekonomiska och kvalitetsmässiga effekterna av införandet av mobila verksamhetssystem vid drift och underhåll av anläggningar. Har utförts i samarbete med Täby kommun, TeliaSonera m fl.

Projektet redovisas i rapporten Verifiering av rationaliseringseffekter inom Drift och Underhåll vid införande av mobilt verksamhetssystem, NCC Anläggning D&U i Täby, Majid Eghtesadi, NCC, Urban Sundström, NCC, Lennart Isaksson, isMobile, och Lars Henriksson, WM-data Mobilty (38 sid).

Projektansvarig
  • NCC / Lars-Erik Åhlin
Projektledare
Relaterade projekt