Projekt 11219 Avslutat Förutsättningar för ökad effektivitet och kvalitet i byggföretag genom nyttjande av mobila verksamhetssystem

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

Förstudie som kartlagt förutsättningar för mobila verksamhetssystem i byggrelaterad verksamhet. Olika byggrelaterade verksamhetsområden där mobila verksamhetssystem kan ge rationaliseringseffekter har identifierat. De specifika förutsättningar som gäller för vart och ett av dessa har kartlagts.
Förstudien redovisas i rapporten "Mobila verksamhetssystem i byggandet, förutsättningar för ökad effektivitet i byggföretag genom nyttjande av mobila verksamhetssystem", Klas Nilsson, Lennart Isaksson, Gillis Levander och Thomas Olofsson, eBygg LTU (79 sid).

Projektansvarig
  • NCC Construction Sverige AB
Projektledare
Relaterade projekt