Projekt 10053 Avslutat Integrerad projektering och produktion av industrigolv

Projekttid

Sammanfattning

Forskning vid KTH. Förstudie omfattande en djupare kartläggning av problemområdet ur nationellt och internationellt perspektiv med identifiering och beskrivning av funktionskrav på slutprodukten ur ett brukarperspektiv.

Projektansvarig
  • NCC
Projektledare
  • Johan Silfwerbrand
Relaterade projekt