Projekt 11087 Avslutat Integrerad projektering och produktion av industrigolv

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

Forskning vid KTH som bygger på en tidigare utförd förstudie. Har syftat till att utveckla metoder för bättre samordning mellan val av konstruktionslösning, dimensionering, utformning av detaljer, utförande samt kontroll och erfarenhetsåterföring. Har omfattat litteraturstudier, inventering av utförda golv, fallstudier och metodutveckling. Samfinansiering med Tyréns Förvaltning AB.

Projektet har resulterat i i licentiatuppsatsen "Integrerad projektering och produktion av industrigolv - metoder för att öka kvaliteten" (232 s), Jerry Hedebratt, KTH.

Projektansvarig
  • NCC
Projektledare
Relaterade projekt