Projekt 13329 Avslutat Lufttäthetens förändring i nybyggda hus - orsaker och konsekvenser

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

Projektets syfte var att ta reda på hur lufttätheten i betonghus och trähus förändras, från färdigställande till fortvarighetstillstånd, samt att beskriva konsekvenser av läckage i olika lägen i en byggnad. Undersökningarna sker främst genom fältmätningar av lufttäthet kombinerat med läckagesökning och termografering.
Beräkningar att utföras på kritiska konstruktionsdetaljer.
Projektet resulterade i en beskrivning av hur lufttätheten i betonghus och trähus förändras, från färdigställande till fortvarighetstillstånd, samt en beskrivning av konsekvenserna av läckage i olika lägen i en byggnad.
Materialet skall bidra till en kunskapsuppbyggnad samt verktyg för bedömning av luftläckage och deras konsekvenser

Projektansvarig
  • Wästbygg AB
Projektledare
Relaterade projekt