Projekt 13517 Avslutat BIM-A: Effektivare tillståndsbedömning

Projekttid

Sammanfattning

Det huvudsakliga syftet med detta projekt har varit att undersöka status för digitala tvillingar inom byggbranschen och föreslå en metodik för en sådan att användas vid tillgångsförvaltning av byggkonstruktioner. Litteraturgenomgången gav förståelse för hur mycket principen med digitala
tvillingar har utvecklats liksom för inspektion, underhåll och övervakning av broar, BIM,
fastighets- och tillgångsförvaltning, samt broförvaltningssystem (BMS). En metodik för
att åstadkomma en digital tvilling för tillgångsförvaltning föreslogs och det experimentprogram som genomfördes genererade data som kunde användas för framtida
forskning.

Tekniken för att förbättra strukturell utvärdering och analys har utvecklats
markant, men den fulla potentialen är fortfarande outforskad. En digital tvilling som har
utvecklats i en gemensam datamiljö kan fungera som plattform för att dessa tekniker ska
kunna effektivisera dagens praxis

Projektansvarig
  • Skanska Sverige AB
Projektledare
Relaterade projekt