Projekt 13517 Pågående BIM-A: Effektivare tillståndsbedömning

Projekttid

Sammanfattning

Detta projekt siktar på att utveckla ett koncept för effektivare tillståndsbedömning och uppföljning av transportinfrastruktur baserat på BIM (Building Information Management), i detta specifika fall benämnt BIM-A med tillägget A för Assessment (tillståndsbedömning). I dagsläget står vi inför flera samhällsutmaningar, en av dem är att "försäkra miljöintegritet, motståndskraft och hållbarhet" och samtidigt uppnå ett "smart, grönt och integrerat transportsystem". Transportsektorn beräknas växa snabbt i närmaste framtid. Transportförvaltningen förutspådde till exempel att den totala persontrafiken ökade med 63% fram till år 2050, efter en ökning med 75% under de senaste 25 åren. En stor del av denna tillväxt kommer att tilldelas det befintliga transportsystemet, vilket ökar utnyttjandet och belastningen på befintlig infrastruktur. Ett stort problem är hur framtidens transportinfrastruktur förvaltas på optimalt sätt. Enligt devisen: "En nybyggd bro, är ytterligare en bro att förvalta" är det lätt att inse det extrema förvaltningsbehovet som finns och kommer att finnas. Konceptet som kommer att tas fram kommer därför behandla NDT-metoder (ickeförstörande provning) för att samla data om befintliga betongkonstruktioners tillstånd, geometri och armering. Denna data kommer sedan att samlas i BIM. Utmaningarna inom projektet utgör, förutom avancerade sensorteknologier, klassificering och kommunikation av data kopplat BIM, CoClass, IFC, InfraGML etcetera i syfte att skapa en digital tvilling

Projektansvarig
  • Skanska Sverige AB
Projektledare