Projekt 14242 Pågående BIM-A: Effektivare tillståndsbedömning med hjälp av digitala tvillingar

Projekttid

Sammanfattning

Detta projekt ska skapa en effektivare förvaltningsprocess genom att utveckla modell för en digital tvilling och genom att demonstrera dess nytta i förvaltningsskedet. Hypotesen är att digitala tvillingar bidrar till en mer resurseffektiv, hållbar byggd miljö genom att utnyttja digitaliseringens möjligheter. Fotogrammetri-baserad skanning kommer att användas för att generera den geometriska representationen. Semantisk information att behövas för att mata den digitala modellen med djupgående data erhållen bl a genom oförstörande provning och mätdata i form av t ex deformationer, accelerationer, lastdata. Kombinationen av geometrisk representation och aktuell semantisk information utgör väsentliga delar för den digitala tvillingen, som sedan används för att stödja beslutsfattande, underhåll och inspektionsprocedurer. Genom en digital modell kan man samla all information på ett ställe kopplad till olika delar av konstruktionen och får då en obruten informationskälla som alla medarbetare i processen kan komma åt under förvaltningsstadiet. För att ge en bättre samsyn och förståelse för slutprodukten och byggprocessens komplexitet kan man visualisera modellen och genom t ex simuleringar göra justeringar och se dess effekter. Det skapar en transparens och förståelse som gör processerna kring förvaltandet mer effektivt. Digitala modeller också kopplas till fler dimensioner än 3D, som 4D BIM till tid, och 5D-BIM till kostnader.

Projektansvarig
  • Skanska Sverige AB
Projektledare
Relaterade projekt