Projekt 12025 Avslutat Armering i byggprocessen. Effektivisering av informationshanteringen.

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport
Informationsblad
Webbplats

Sammanfattning

Det övergripande syftet med detta projekt var att utveckla, beskriva och testa en förbättrad metodik för informationshantering för armeringsstål från projektplanering till färdig konstruktion genom nyttjande av moderna IT-verktyg.

Målet för detta projekt var att beskriva en arbetsmetodik som resulterar i:
- Förkortad total ledtid
- Effektivisering av logistikhantering av armering på byggarbetsplatsen genom att leveranserna innehåller armering till en gjutetapp, varken mer eller mindre.
- Minskat antal fel på specarna på grund av den manuella bearbetningen vid framtagandet av armeringsspecarna.

Slutredovisning utgörs av rapporten "Armering i byggprocessen - effektivisering av informationshanteringen", Dan Engström, Henrik Hyll och Johanna Fredsdotter, samtliga NCC, och Robert Larsson, Cementa (73 sidor med bilagor).

Projektansvarig
  • NCC Construction Sverige AB
Projektledare
Relaterade projekt