Projekt 13473 Avslutat Digitaliserad Produktionsprocess

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport
Artiklar

Sammanfattning

Syftet med projektet var att utvärdera användandet av det digitala LEAN-verktyget Visilean på en byggarbetsplats. Tanken är att arbetsledningen och yrkesarbetarna ska få möjlighet att testa ett digitalt verktyg på ett skarpt projekt och sedan kunna utvärdera digitaliseringens för och nackdelar i en produktionsprocess.

Efter detta projekt kommer vi bland annat få svar på om användandet av ett digitalt verktyg kan ge positiva effekter runt ämnena kommunikation, informationsspridning, ställtid samt förståelse för, och minskat missförstånd mot, de utdelade aktiviteterna. Vi kommer också få svar på hur nya digitaliserade metoder uppfattas av arbetsledning och yrkesarbetare i stort.

Slutredovisningen utgörs av rapporten "Digitaliserad produktionsprocess Byggproduktion", Alex Yazdani, BIMformation AB.

Projektansvarig
  • Peab Sverige AB
Projektledare