Projekt 11372 Avslutat Fuktsäkerhet på dagordningen. Praktisk tillämpning av hjälpmedel för fuktsäker byggnad

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

Genom tillämpning av hjälpmedel utvecklade i tidigare projekt har man i detta projekt - värderat dess nytta och användbarhet för byggherrar, projektörer och entreprenörer - identifierat förbättringsmöjligheter av hjälpmedlen och eventuella hinder till att genomföra fuktsäkerhetsarbetet - genomfört förbättringar av hjälpmedlen - följt upp de kostnader som är förenade med att hjälpmedlen tillämpas. Tillämpningen har skett på tre byggprojekt. Projektet har genomförts i samarbete med SP, Sveriges Byggindustrier, FoU-Väst med flera. Resultatet redovisas i rapporten Byggherrens arbete för fuktsäker byggnad - krav, uppföljning, hjälpmedel och erfarenheter, Eva Sikander, FoU-Väst-rapport 0504 (79 sid).

Projektansvarig
  • Peab Sverige AB
Projektledare
Relaterade projekt