Projekt 10035 Avslutat Fuktsäkerhet på dagordningen i byggprocessen. Byggherrens krav, styrning och verifiering

Projekttid

Sammanfattning

Har tagit fram tydliga hjälpmedel för byggprocessen avsedda att säkerställa en fuktsäker byggnad. Hjälpmedlen innehåller relevanta tekniska krav, anvisningar om lämplig styrning för att uppfylla kraven samt kartläggning av möjligheterna att verifiera att kraven uppfylls. Samarbete med LTH, SP med flera. Samfinansiering med Formas. Redovisningen utgörs av rapporten Byggherrens krav, styrning och verifiering för fuktsäker byggnad, Eva Sikander och Jörgen Grantén, SP rapport 2003:09 (62 sid).
I rapporten beskrivs byggherrens roll i fuktsäkringsarbetet samt presenteras hjälpmedel för byggherren i fuktsäkert genomförande av byggprojekt. Dessa är viktiga för en beställare inte minst vid genomförande av generalentreprenader.

Projektansvarig
  • Peab
Projektledare
Relaterade projekt