Projekt 11173 Avslutat Användning av samverkanspelare - praktiska konsekvenser

Projekttid

Sammanfattning

Syftade till att belysa vilka konsekvenser ett val av samverkanspelare kan få för hela stommen avseende totalekonomi, produktionsfördelar, brand och långtidsegenskaper. Samarbete med Chalmers och Färdig Betong AB. Presenteras ii FoU-Väst-rapport 0301 "Användning av samverkanspelare", Christina Claeson-Jonsson (42 sid).

Projektansvarig
  • NCC AB
Projektledare
Relaterade projekt