Projekt 11323 Avslutat Brandpåverkan på samverkanspelare

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Webbplats

Sammanfattning

Projektet syftade till att öka kunskapen om betongfyllda stålrörspelares mekaniska verkningssätt under brandpåverkan, särskilt om existerande beräkningsmodeller är tillämpliga även för stålrörspelare fyllda med dagens täta högpresterande betongsorter. Har omfattat litteraturstudier och finita elementanalyser. Samarbete med Betongbyggnad, Chalmers.

Resultatet presenteras i rapporten Brandpåverkan på samverkanspelare (FoU-VÄST Rapport 0401, 62 s), Mathias Johansson.

Projektansvarig
  • Wäst-Bygg
Projektledare
Relaterade projekt