Projekt 12849 Avslutat Innovativa metoder för förstärkning av befintliga konstruktioner med förspänt kompositmaterial

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

Det är allmänt känt att vårt befintliga bestånd av infrastruktur, anläggningar och byggnader är i behov av uppgradering. Det finns redan flertalet metoder att uppgradera beståndet, där förstärkning med kompositmaterial är en beprövad och erkänd metod med gott resultat. Dock utnyttjas sällan hela kompositmaterialets kapacitet och de hittills beprövade förstärkningssystemen ger störst bidrag i brottgränstillstånd. För att öka effektiviteten hos denna förstärkningsmetod kan kompositen förspännas. På detta sätt blir kompositen verksam direkt och ger ett kapacitetshöjande bidrag i både bruksgräns- och brottgränstillstånd. De metoder för förspänning som hittills beprövats har varit komplicerade och dyra samt haft tvivelaktig beständighet.

Det här projektet omfattade en ny relativt enkel och hållbar förspänningsmetod som provats i laboratorieförhållanden och som nu ska provas och utvecklas i fullskala på en befintlig bro. Genom att tillämpa avancerad tillståndsbedömning genom mätning ska förspänningssystemet förstärkningseffekt verifieras, genom att mäta före och efter förstärkning.

Resultaten från den här studien skulle kunna implementeras i den förstärkningshandbok som SBUF redan har finansierat och som distribueras till byggindustrin av Svensk Byggtjänst.

Slutredovisningen utgörs av forskningsrapporten "Innovativa metoder för förspänning av befintliga konstruktioner med förspänt kompositmaterial", Jonny Nilimaa, LTU, Thomas Blanksvärd, Skanska, och Mohammad Al-Emrani, Reza Haghani och Robert Kliger, samtliga Chalmers (58 sidor och 3 vetenskapliga artiklar).

Projektansvarig
  • Skanska Sverige AB
Projektledare
Relaterade projekt