Projekt 11214 Avslutat Krav och riktlinjer vid återbruk och återvinning av avfall till anläggningsändamål

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Webbplats

Sammanfattning

Projektet har klarlagt vilka krav och riktlinjer för återbruk och återvinning som är aktuella i olika skeden i ett anläggningsprojekt. Dessutom redovisas rättspraxis inom området. Entreprenad- och konsulträttsliga aspekter kopplat till AB 92, ABT 94 och ABK 96 belyses översiktligt. Projektet, som bedrivits i samarbete med Scandiaconsult Sverige AB, redovisas i Svenska Geotekniska Föreningens rapport 1:2003, Att bygga med avfall, Miljörättsliga möjligheter och begränsningar för återvinning av avfall i anläggningsändamål.

Projektansvarig
  • NCC Construction Sverige AB
Projektledare
Relaterade projekt