Projekt 14383 Pågående Optimerad betongbeläggning i tre skikt – del 2

Projekttid

Sammanfattning

Det har gått 17 år sedan den senaste svenska betongmotorvägen öppnades för trafik och ingen ny ligger i ”pipeline”. Trafikverket (och tidigare Vägverket) har alltid verkat för att främja konkurrensen mellan betong och asfalt och i linje med det krävs en kontinuerlig satsning på betongvägar och betongvägsforskning. Båda materialen brottas med stora hållbarhetsproblem. Genom att ersätta delar av portlandcementet har betongbranschen kommit en bit på väg. Installeras CCS kan man nå ned till noll men det kommer fortsatt att vara viktigt att spara cement. I detta projekt är avsikten att genom laboratorieförsök och intervjuer studera ett koncept med en betongbeläggning i tre skikt med potential att spara c:a 30 procent av cementmängden. Övre skiktet utförs med slitstark betong, mellanskiktet med en enkel betong med lågt cementinnehåll och undre skiktet med betong med hög hållfasthet. Därmed skapas en I-balk med lika hög prestanda som ett homogent tvärsnitt. Projektet innehåller utveckling av tre olika betongrecept, laborativa experiment om differenskrympning, utmattning och vidhäftning samt en intervjuundersökning om de praktiska möjligheterna att producera en treskiktsbeläggning med glidformsläggare. Projektet utgör andra etappen i ett doktorand-projekt vid KTH i samarbete med LTU och VTI vilket innebär att det bidrar till såväl ny kunskap som kompetensförsörjning och samverkan. Projekt är en fortsättning baserat bland annat från forskning från SBUF 13722.

Projektansvarig
  • Skanska Sverige AB
Projektledare
Relaterade projekt