Projekt 13722 Pågående Anpassning av vägdimensionering för LCA och LCC

Projekttid

Sammanfattning

Anläggningskonstruktioner som används i dag skiljer sig så pass mycket även om gällande standarder följs. Projektets idé är att analysera befintliga tekniska, LCA- och LCC-metoder för några tidstypiska konstruktioner och använda framtagna nya kunskaper och data för att ta fram nya empiriska samband, styrka eller korrigera befintliga beräkningsmodeller med syfte att anpassa teknisk dimensionering till LCA och LCC.

Detta projekt omfattar ett fortsättningsprojekt för ett pågående SBUF projekt 13518, Dynamisk optimering av betongkonstruktioner. I det föreliggande projektet ligger fokus på anpassning av teknisk dimensionering av sprutbetongförstärkning i bergtunnlar för LCA och LCC. Projektet avser kompletterande forskning inom anpassning av teknisk dimensionering till LCA och LCC och omfattar två nya delprojekt. Ett seniorprojekt ska utveckla verifieringsbara funktionskrav på klimatneutrala vägbeläggningar. Ett doktorandprojekt ska analysera och systematisera befintliga empiriska livslängdsdata och teoretiska modeller för vägbeläggningar.

Projektansvarig
  • Svevia AB
Projektledare
Relaterade projekt