Projekt 11522 Avslutat Självkompakterande betong med goda brandspjälkningsegenskaper, WP 2-WP 3 del 1

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

Projektet syftade till att undersöka brandegenskaperna hos självkompakterande betong med polypropylenfibrer, vilket ledde till utveckling av kriterier för tillverkning och dimensionering av konstruktioner av självkompakterande betong med liten risk för brandspjälkning. Samfinansiering med Banverket, Vägverket, CBI och Cementa. Utfördes i samarbete med SP och Byggnadsmaterial, LTH.

Slutredovisningen utgörs av forskningsrapporten "Självkompakterande betong med goda brandspjälkningsegenskaper", Henrik Nilsson, Skanska och Iad Saleh, Sika. Slutredovisningen avser även SBUF-projekt 11801 och 12013.

Projektansvarig
  • Skanska Sverige AB
Projektledare
Relaterade projekt