Projekt 11331 Avslutat Självkompakterande betong med goda brandspjälkningsegenskaper, WP1

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

Projektet i sin helhet syftar till att ge riktlinjer för sammansättningen av en självkompakterande betong med goda brandspjälkningsegenskaper. Det inledande delprojektet omfattade i huvudsak småskaliga försök i laboratorium och har redovisats i rapporten Rapporten Innovative self-compacting concrete - Development of test methodology for determination of fire spalling (46 s exkl bil), Lars Boström, SP. Projektet i sin helhet avses resultera i en designguide för självkompakterande betong med goda brandspjälkningsegenskaper. Samarbete med SP och Byggnadsmaterial, LTH.

Projektansvarig
  • Skanska Sverige AB
Projektledare
Relaterade projekt