Projekt 12519 Avslutat Mätsystem med trådlösa sensorer ingjutna i betong - förstudie

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

Projektet avsåg en förstudie för att utveckla och prova ett trådlöst mätsystem för kontinuerlig och trådlös övervakning av betongkonstruktioners temperatur- och fuktutveckling.

Slutredovisningen utgörs av rapporten "Förstudie. Mätsystem med trådlösa sensorer ingjutna i betong", Magnus Åhs, LTH (14 sidor).

Projektansvarig
  • NCC Construction Sverige AB
Projektledare
Relaterade projekt