Projekt 13683 Avslutat Hybridarmering för optimering av livslängd och livscykelkostnad

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport
Artiklar

Sammanfattning

Det aktuella projektet förstärker och bekräftar de tidigare positiva resultaten om användning av hybridarmerade konstruktioner i kloridhaltiga miljöer. Försök visade att de allra flesta armeringsstängerna i fiberarmerade betongbalkar hade lägre korrosionsnivå än motsvarande utan fibrer. Modeller för konstruktioners säkerhet och livslängd utvecklades, och de visar att hybridarmerade alternativ bibehöll både bärförmåga och beständighet (mätt i form av när armeringskorrosion spräcker täckskikt) bättre än traditionella lösningar. Följaktligen ger hybridarmerade konstruktioner en mer ekonomisk och hållbar lösning i kloridhaltiga miljöer genom dess ökade livslängd.

Projektansvarig
  • Thomas Betong AB
Projektledare
Relaterade projekt