Projekt 14134 Pågående Fiberarmering i kombination med efterspänning

Projekttid

Sammanfattning

Fiberarmering och spännarmering är två väletablerade tekniker inom byggbranschen; de kombineras dock sällan, troligtvis mest beroende på att fiberarmering inte är inkluderat i gällande Europeisk standard (Eurokod ). Under det senaste decenniet har förberedande arbete gjorts inom CEN (CEN ansvarar för Eurokod) för att fiberarmering ska inkluderas i nästa generation av Eurokod.

Nästa generation av Eurokod kommer att börja gälla vid årsskiftet 2022/2023, vilket leder till en ökad användning av teknikerna i kombination.Det råder en brist på erfarenheter och kunskap av fiberarmering (FRC) och efterspänning i kombination. Beräkningar baserade på konstruktioners bärförmåga och materialtyper finns men ytterligare utvärdering av fiberns kapacitet tillsammans med efterspänning är viktig för att entreprenören ska kunna göra produktivitets- och materialvinster.

Att kombinera FRC och efterspänning tros ge betydande förbättringar i byggtider, minskning av betongvolymer, lägre byggkostnader och ökad hållbarhet över hela bygglivscykeln och värdekedjan. Det kan också leda till förbättringar av hälsa och säkerhet i branschen genom att minska behovet av traditionella arbetsintensiva processer, såsom hanteringen av traditionell armering.

Projektansvarig
  • NCC Sverige AB
Projektledare
Relaterade projekt