Projekt 11449 Avslutat Andningsfilter

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

Projektet har avsett att färdigutveckla, prova och verifiera funktionen av en ny typ av andningsfilter i praktisk byggverksamhet. Andningsfiltret, som bygger på en idé av snickaren Anders Evensson, är helt tätt från inläckning, är lätt att bära, och kan enkelt tas ut och stoppas in och förvaras när det inte används.
Projektet har genomförts i samverkan med Previa, Byggnadsarbetareförbundet, Sveriges Byggindustrier, NCC, Mälardalens Högskola, ACC Industridesign och MHAB. Resultatet, ett nytt effektivt andningsfilter, kommer att tillhandahållas marknaden kort efter att projektet avslutats.

Rapporten heter Andningsfilter (7 s exkl bilagor), Mikael Hellsten.

Projektansvarig
  • Anders Evensson (Nordic Filter)
Projektledare
Relaterade projekt