Projekt 12605 Avslutat Andningsfilter

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

Projektet har tillverkat en prototypserie av ett andningsskydd för test på arbetsplatser av olika typer med tyngdpunkt på byggverksamhet. Huvuddelen bland byggarbetsplatser har utgjorts av byggservice och ROT arbeten men även en mindre andel anläggningsarbete och småbyggen. Övriga miljöer i vilka prototyper testats är bilverkstad, svetsverkstad, snickerifabrik, lantbruk, sotning, gruvarbete och sanering.

En sammanställning av testresultaten visar att etablering av munstycksfilter kan väntas ta tid att spridas till bredare användning. Testerna som genomförts i detta och tidigare projekt bekräftar att det finns ett utbrett motstånd mot att använda andningsskydd. Ofta tas det i bruk först när miljön är akut besvärande och mer sällan i förebyggande syfte. Resultatet bekräftar behovet att söka lösningar som eliminerar spridning från källan.

De tester som projektet genomfört visar att andningsskydd i form av munstyckfilter fungerar bra vid kortvariga exponeringar. En grupp användare, upp till cirka 10 % är entydigt positiva. Upp till 45 % av testpersonerna är mer positiva än negativa. De som främst föredrar munstycksfilter är de som har allergi mot inandade partiklar och de som bär skägg.

Genomförda tester visar på några praktiska problem behöver lösas innan ett andningsskydd med munstycke kan saluföras med optimalt resultat:
(1) etui i vilket skyddet kan bäras
(2) fäste för näsklämman på filterhuset
(3) fäste för snodd på filterhuset
(4) utformning av munstycke och backventil som minimerar problem med överskottssaliv


Projektansvarig
  • NCC
Projektledare
Relaterade projekt