Projekt 11304 Avslutat Utnyttjande av ny materialteknik för produktion av platsgjutna husstommar av betong

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport
Bilagor & fördjupningsmaterial

Sammanfattning

Forskning vid LTH inom forskningsprogrammet Competitive Building. I projektet undersöktes möjligheterna att använda ny material-, produktions- och konstruktionsteknik vid produktion av platsgjutna betongstommar.

Slutredovisningen utörs av doktorsavhandlingen "High-performance and self-compacting concrete in house building", Markus Peterson, LTH (224 sidor och bilagor).

Projektansvarig
  • Skanska Sverige AB
Relaterade projekt