Projekt 9017 Avslutat Platsgjutna betongstommar för rationell produktion av goda husbyggnader

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport
Bilagor & fördjupningsmaterial

Sammanfattning

Forskning vid LTH inom forskningsprogrammet Competitive Building. Har undersökt möjligheterna att använda ny material-, produktions- och konstruktionsteknik vid produktion av platsgjutna betongstommar.
Redovisningen utgörs av licentiatuppsatsen "New concrete materials technology for competitive house building", Markus Peterson, byggnadsmaterial LTH samt svensk sammanfattning.

Projektansvarig
  • Skanska Asfalt och Betong
Projektledare
Relaterade projekt