Projekt 11693 Avslutat Projekterings- och produktionsstöd via 3D visualisering baserat på produktmodeller

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport
Webbplats

Sammanfattning

Syftet med projektet var att effektivisera projektering och produktionsplanering med stöd av 3D visualisering baserat på produktmodeller. Detta kan uppnås genom utveckling av rutiner för en effektiv objektorienterad byggprocess med integrerat stöd av 3D visualisering som kan användas av flera parter i projektet.

Utfördes i samarbete med LTU, Sightline Vision, InBrix med flera.

Slutredovisningen utgörs av rapporten "VIPP Visualization in Design and Construction, Visualisering i Projektering och Produktion", Rogier Jongeling et al, Luleå Tekniska Universitet.

Projektansvarig
  • JM AB
Projektledare
Relaterade projekt