Projekt 11843 Avslutat VIPP - II

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

Forskning vid LTU. Målet med projektet var att ta fram rutiner och exempel för 3D-modelleringarbete för konstruktören och underkonsulter till konstruktören. I projektet ingick integration och granskning av olika yrkesspecifika produktmodeller i en lättillgänglig visuell miljö samt användning och publicering av icke-grafiska produktmodelldata i visualiseringsprogram, samt identifiering av vinster med denna typ av modellanvändning.

Projektet kunde inte slutföras i alla delar på grund av att det studerade byggprojektet avbröts. Rapporten redovisar de delar som genomfördas.

Slutredovisningen utgörs av projektrapporten "VIPP II - Visualisering i projektering och produktion", Rogier Jongeling, Martin Asp och Daniel Thall, LTU (30 sidor).

Projektansvarig
  • JM AB mfl
Projektledare
Relaterade projekt