Projekt 13038 Avslutat Vidareutveckling av förebyggande brounderhåll

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport
Artiklar

Sammanfattning

Ur praktisk synvinkel verkar brounderhåll vara ganska likt i Sverige och andra länder. Dock verkar beskrivningar och tillgängliga ekonomiska medel för underhåll och reparation visa större skillnader, vilket kan ha en stor påverkan på broarnas skadestatus. För fältstationen, är resultatet efter ett års exponering inte speciellt tydligt förutom den förväntade skillnaden mellan de två undersökta betongtyperna (en äldre och en modern, mer beständig kvalitet).

Slutredovisningen utgörs av en teknisk rapport, "Continuous Preventive Bridge Maintenance", av Louise Andersson, RISE Report, Project:P104739 / SBUF project: 13038, RISE Research Institutes of Sweden

Projektansvarig
  • NCC Construction AB
Projektledare