Projekt 11379 Avslutat Optimering av bro- och anläggningskonstruktioner. Steg 3: Implementering av optimeringsmetoder i verkligt projekt

Projekttid

Sammanfattning

Projektet har avsett att implementera tidigare utvecklade metoder för analys och optimering av bro- och anläggningskonstruktioner i verkliga byggprojekt. Projektet förväntas ge vinster i form av konstruktioner med bättre resursutnyttjande och rätt kvalitet, snabb och säker framtagning av mängder för evaluering av olika alternativ i anbudsskeden, etc, vilket stärker den svenska byggindustrins konkurrenskraft. Samarbete med Chalmers.

Projektet redovisas i rapporten Optimering av bro- och anläggningskonstruktioner, implementering av optimeringsmetoder i verkliga projekt, Marcus Davidson, Per Kettil och Jan Olofsson, samtliga Skanska Teknik AB (31 sid).

Projektansvarig
  • Skanska Teknik AB
Projektledare
Relaterade projekt