Projekt 11717 Avslutat Optimering av bro- och anläggningskonstruktioner - Steg 3b) Tillämpning på koncept för kajkonstruktioner

Projekttid

Sammanfattning

Projektet syftade till att implementera tidigare utvecklade metoder för analys och optimering av bro- och anläggningskonstruktioner i verkliga byggprojekt. Projektet förväntas ge vinster i form av konstruktioner med bättre resursutnyttjande och rätt kvalitet, snabb och säker framtagning av mängder för evaluering av olika alternativ i anbudsskeden. I ett tidigare projekt har optimeringsmetoder tillämpats på brokonstruktioner, vilket visat att det är möjligt att sänka kostnaderna med 10-20 % för studerade fall. Syftet med detta projekt var att tillämpa samma metodik på koncept för kajkonstruktioner. Samarbete med Chalmers.

Rapporten Optimering av bro- och anläggningskonstruktioner - Tillämpning på koncept för kajkonstruktioner, Hasse Gustås, Per Kettil och Jan Olofsson, Skanska Teknik, januari 2006 (38 sid) visar hur tillämpning av en modern metod för optimering kan ge påtagliga effektiviseringsvinster.

Projektansvarig
  • Skanska Teknik / Jan Olofsson
Projektledare
Relaterade projekt