Projekt 12021 Avslutat Bygg-synkronisering etapp II

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

"ERA build" är uppdelat i tre delar (1) Synkronisering av byggande, (2) Byggservice och (3) Arkitektur av en standardiserad Bygginformationsmiljö (VBE). Den övergripande hypotesen är att industrialiserade processer för definition, utformning, byggande och fastighetsförvaltning kan väsentligt effektivisera byggande och förvaltning av fastigheter över hela livscykeln.

Målet med delprojektet "Byggsynkronisering" var att testa och utvärdera en framtida industrialiserad process som är stödd av ett synkroniserat flöde av information, resurser, material och aktiviteter på byggplatsens olika produktionsställen. Kombinationen av platsknutna aktivitetsplaneringsmetoder (Line of Balance och 4D) tillsammans med en robust produktionsstyrning (Last Planner) kan skapa arbetsscheman som kan genomföras med tillräckligt förutsägbarhet. Detta är nödvändigt om man vill skapa bra och effektiva försörjningskedjor.

Resultat av projektet publicerades i vetenskapliga tidskrifter, bidrog till standardisering inom området samt kommunicerades till byggsektorn via pilotimplementeringar.

Samverkan med Eurostep AB, Inbrix AB, Intelliwork AB, LTU, Tampere University of Technology, Helsinki University of Technology. Samfinansieras med medverkande företag, Formas och Tekes (Finland).

Slutredovisningen utgörs av LTU Teknisk rapport "Byggsynkronisering - Etapp 1 & 2", Väino Tarandi, Eurostep, et al (137 sidor).

Projektansvarig
  • NCC Construction Sverige AB
Projektledare
Relaterade projekt