Projekt 11906 Avslutat Byggsynkronisering

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

Projektet "ERA build" är uppdelat i tre delar (1) Synkronisering av byggande, (2) Byggservice och (3) Arkitektur av en standardiserad Bygginformationsmiljö (VBE). Den övergripande hypotesen är att industrialiserade processer för definition, utformning, byggande och fastighetsförvaltning kan väsentligt effektivisera byggande och förvaltning av fastigheter över hela livscykeln.

Målet med delprojektet "Byggsynkronisering" är att testa och utvärdera en framtida industrialiserad process som är stödd av ett synkroniserat flöde av information, resurser, material och aktiviteter på byggplatsens olika produktionsställen.

Föreliggande rapport sammanfattar etapp I av delprojekt "Byggsynkronisering".

Samverkan med Eurostep AB, Ceco AB, Inbrix AB, Intelliwork AB, LTU, Tampere University of Technology, Helsinki University of Technology. Samfinansierades med medverkande företag, Formas och Tekes (Finland).

Projektansvarig
  • NCC Construction Sverige AB
Projektledare
Relaterade projekt